En iniciar el simpòsium em va semblar important ubicar l’obra al territori. Relacionar el meu treball amb Boleslawiec.
Des del primer dia les tres xemeneies (kominy) de la fàbrica van copsar la meva atenció. Eren omnipresents. Les veia des de tot arreu, i tenia la sensació que de tan contundents i comunes com són, passen desapercebudes.
En la mateixa fàbrica vaig trobar un motllo de guix perfecte. Una bona dimensió per poder fer la trilogia. Tres xemeneies, tres bols.
L’argila xamotada em va donar una bona plasticitat per provocar relleus irrepetibles. I amb les cadiretes repartides per les carenes, us convido a què, des de Boleslawiec, seieu a conversar amb els vostres horitzons.

When the symposium started it appeared seemed important to me to place the work in the area, to relate Boleslawiec to my work.
From the first day the three chimneys (kominy) in the factory caught my attention. They were omnipresent. I could see them from anywhere, and I felt that both strong and common as they are, they are unnoticed.
In the same factory I found a perfect mold of plaster. A good size to make the trilogy. Three chimneys, three bowls.
The xamot clay  gave me a great plasticity to cause unrepeatable reliefs. And with little chairs scattered on the ridges, I invite you, from Boleslawiec, to sit down to talk with your horizons.